Mieroví aktivisti, nezávislí novinári a pozorovatelia združení pod hlavičkou Hands Off Syria podali na pôde OSN svoje najnovšie zistenia zo Sýrie. Eva Bart

Zdroj: MAINSTREAMOVÉ MÉDIÁ NEDISPONUJÚ RELEVANTNÝMI INFORMÁCIAMI ZO SÝRIE, ICH AGENDOU JE ZMENA REŽIMU