Rádio Slobodný vysielač bude žiť a vysielať dovtedy, dokým ho bude finančne podporovať komunita jeho poslucháčov. To je totiž jediný zdroj príjmu ktorý máme a ktorý zabezpečuje chod celého rádia.

Tí, ktorí nás pravidelne počúvate, no finančne nepodporujete, zvážte prosím mesačnú podporu v podobe čo i len jedného eura. Aj to nám výrazne pomôže.

Ďakujeme
Boris Koróni

Možnosti, ako prispieť na Slobodný Vysielač

Číslo účtu
pre
Slovenskú republiku

Názov účtu: Združenie ľudí za lepšiu budúcnosť
Banka: Všeobecná úverová banka, a. s.
Číslo účtu.: 3573707656 / 0200
IBAN: SK08 0200 0000 0035 7370 7656
BIC/SWIFT: SUBASKBX

Podpora 1

Číslo účtu
pro
Českou republiku

Číslo účtu: 2500269240 / 2010
Variabilný sybmol: 2004000001
Transparentní účet OS ČMS

Podpora 2

SMS príspevky

SMS 1,- €

na číslo 8866
v tvare VYSIELAC 1

SMS 3,- €

na číslo 8866
v tvare VYSIELAC 3

SMS 5,- €

na číslo 8866
v tvare VYSIELAC 5

Obdržíte SMS, ktorá bude obsahovať link a kód na stiahnutie loga Slobodný vysielač. Logá nájdete obchod.slobodnyvysielac.sk.

PayPal príspevky

Coinbase

Môžete prispieť aj cez Kryptomeny

BTC: 1L3iZhXcVdoXZdmhBGnUAXxwqWp759sDqH
ETH: 0xd8d0B0c235CD644EbFc90A5098fEa24dC744E9D1
LTC: LXoGoyQJzsVdXJmegjZwTFEWazZAmHJcEo

Fond opráv a údržby

IBAN: SK09 0200 0000 0029 7842 3294

Tento fond, zriaďuje rádio Slobodný vysielač za účelom opráv, údržby a obnovy predovšetkým vysielacej techniky. Tá totiž podlieha nielen funkčným poruchám, ale aj zastarávaniu, a preto je potrebné ju obnovovať, za účelom skvalitnenia vysielania a väčšieho komfortu poslucháčov.

Fond začína fungovať od decembra 1.decembra 2018 s týmito podmienkami:

Finančné prostriedky z tohto fondu, je možné použiť len na presne vymedzené ciele /oprava, údržba, prípadne obnova vysielacej techniky/
Každé načerpanie zdrojov z tohto fondu bude transparentne zverejnené na internetovej stránke rádia Slobodný vysielač, s tým, že každý nákup techniky, bude podrobne vydokladovaný.
Financie načerpané z tohto fondu, sa budú postupne do fondu opätovne dopĺňať a to dvoma cestami. Jednak z prípadných finančných prebytkov na účte rádia Slobodný vysielač a jednak aj prípadnými poslucháčskymi finančnými príspevkami, ktoré budú poslucháčmi poukazované na špecifický IBAN fondu.

Aktuálny stav: 2 470,87 €

Okolnosti vzniku Fondu opráv a údržby:

S myšlienkou vzniku takéhoto fondu prišiel jeden z našich poslucháčov. Ten totiž referoval o tom, že ako poslucháča, ho znepokojuje skutočnosť, že rádio Slobodný vysielač hradí všetky opravy, údržbu a výmenu vysielacej techniky z finančných prostriedkov poslucháčov, ktoré sú určené predovšetkým na vysielanie /to znamená, poplatky za vysielacie služby, honoráre, preplácanie cestovných nákladov atd./.

Prišiel preto s myšlienkou založenia fondu, do ktorého by prúdili jednak financie od poslucháčov a jednak financie z prebytkov hospodárenia rádia Slobodný vysielač. Ako štartovací kapitál vložil tento poslucháč osobne na účet fondu 2000 eur z vlastných prostriedkov.