Dve percentá – Slobodný vysielač

Dve percentá - Slobodný vysielač 1
Dve percentá - Slobodný vysielač 2

Informácie o určenej právnickej osobe
Názov Združenie ľudí za lepšiu budúcnosť
Forma Občianske združenie
Rok registrácie 2018
Dátum registrácie 12. 11. 2018 8:40:53
Dátum poslednej zmeny 12. 11. 2018 8:40:53
Evidenčné číslo 3464
IČO 48413828
SID
Ulica Lesná 1
Mesto Banská Bystrica
PSČ 97401
Okres Banská Bystrica
Štát Slovenská republika
Bankové účty
Predčíslie Č.Ú. Banka Pobočka
SK0802000000003573707656 VÚB, a.s.

Zamestnanci

Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a požiadajte ho o vystavenie:
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) za rok“ – V2Pv18_P


Z Potvrdenia vypočítate sumu na poukázanie do výšky 2 % (3 %*) z dane: Podiel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá, pričom za zaplatenú daň sa považuje zaplatená daň znížená o daňový bonus (§ 50 ods. 1 písm. a) ZDP).

Dve percentá - Slobodný vysielač 3

* Ak chcete poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 3 %, t.j. ste v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, vykonávali dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období, ste povinný predložiť o tom písomné potvrdenie podľa osobitného predpisu (zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve).

Stiahnite si a vypíšte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Podanie:

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, spolu s Potvrdením o zaplatení dane, podáte do 30. apríla.
Podávate na na daňový úrad podľa Vášho bydliska:  Zistenie miestnej príslušnosti k finančnému orgánu

Fyzické osoby

8ktoré si samé podávajú daňové priznanie [/wc_column][wc_column size=“two-third“ position=“last“] Ak podávate daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A, alebo typ B, vyplníte vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane priamo v príslušnej časti daňového priznania v lehote na podanie daňového priznania (Termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2018 a zaplatenie dane – 31.03.2019). [wc_divider style=“dashed“ line=“single“ margin_top=““ margin_bottom=““] Ak chcete poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 %, z tohto dôvodu nepredkladáte žiadne doklady k daňovému priznaniu. [wc_divider style=“dashed“ line=“single“ margin_top=““ margin_bottom=““] Ak chcete poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 3 %, t.j. ste v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, vykonávali dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období, ste povinný predložiť o tom písomné potvrdenie podľa osobitného predpisu (zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve).

 

Právnická osoba

Podiel 2% zo zaplatenej dane

Právnická osoba môže poukázať prijímateľom, ktorých si sama vybrala zo zoznamu prijímateľov podiel zaplatenej dane do výšky 2%, ak táto právnická osoba darovala najneskôr do lehoty na podanie daňového priznania finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5% zaplatenej dane ním určeným daňovníkom nezaloženým alebo nezriadeným na podnikanie na účely vymedzené v § 50 odseku 5 zákona o dani z príjmov.

 

Podiel 1% zo zaplatenej dane

Ak právnická osoba neposkytla tieto finančné prostriedky ako dar, je oprávnená poukázať prostredníctvom daňového priznania určeným prijímateľom podiel zaplatenej dane len do výšky 1%.
Podiel zaplatenej dane sa zaokrúhľuje podľa § 47 ods. 1 zákona o dani z príjmov a je najmenej 8 eur pre jedného prijímateľa.

Otázka do štúdia
otázka bude odoslaná na adresy: studio@slobodnyvysielac.sk, studio.bb.juh@slobodnyvysielac.sk, cb@slobodnyvysielac.sk
Odoslať

Pin It on Pinterest