Zdroj: V médiách dominuje politika, ktorá nasleduje po pravde | noveslovo.sk