Odborníci zhodnotili konflikty z pohľadu pravdepodobnosti ich vypuknutia alebo eskalácie a ich potenciálneho vplyvu na národné záujmy Spojených štátov.

Zdroj: Americkí experti zostavili rebríček medzinárodných hrozieb v roku 2017