Nie všetci žiadatelia o azyl, ktorí pricestujú do Nemecka, majú osobné doklady so sebou. Častokrát to nie je možné, vzhľadom k podmienkam v krajinách pôvodu a okolnostiam úteku.

Zdroj: Utečencom bez papierov sa nesmú prehľadávať telefóny na overenie identity | Konzervatívny výber