Ministerstvo vnútra pridelilo bez akejkoľvek verejnej publicity vyše 1,8 milióna eur na podporu migrácie pre jednu mimovládnu organizáciu

Zdroj: Vláda otvorene podporuje migrantov proti záujmom Slovenska | Konzervatívny výber