Západná spoločnosť je stále rasistickejšia

Zdroj: Pár slov o rasizme a diskriminácii | Konzervatívny výber