Charitatívne organizácie, kryjúce podporu terorizmu vo Veľkej Británii sa tešia benevolencii vládnych úradníkov, ktorí dodržiavajú vládnu líniu. Podľa nej hocijaké reálne príklady extrémizmu môžu byť len škodlivé dôsledky vonkajších vplyvov, pretože britský islam je vo svojej podstate dobrý.

Zdroj: GATESTONE INSTITUTE: Ďalšie masívne premaľovávanie reality Charitatívnou komisiou | Konzervatívny výber