Švajčiarska vláda plánuje výrazne zvýšiť medzinárodnú spoluprácu v oblasti fiškálnej transparentnosti sprístupnením súkromných informácií o klientoch bánk v krajine.

Zdroj: Éra ochrany bankového tajomstva vo Švajčiarsku končí – ZEM & VEK