Nedávno bol vypustený „prieskumný balónik“, ako zareaguje verejnosť na snahy legálne importovať na Slovensko 80 tisíc cudzích pracovných síl. Ľudí to úplne pobúrilo. Nenájdu prácu doma, utekajú do sveta, nemajú dobré platy, sú nespokojní v zamestnaniach. Čo sa to deje?

Slovensko si zvyklo riešiť problémy s nezamestnanosťou a pracovnou silou štandardnými postupmi ako vo vyspelých krajinách Západnej Európy. Európskej únii má zatiaľ má každá krajina na výber, ako bude riadiť alebo neriadiť svoju vlastnú pracovnú silu. Zvyk je železná košeľa a vlády sa striedali, všetky sa spoliehali na všetko riešiaci trh práce. Dedičstvo neoliberalizmu.

Slúži ku cti, že vláda, kde bola zastúpená sociálna demokracia, efektívne znižovala štatistiky nezamestnanosti a trh práce sa viditeľne stabilizoval. To robilo „destináciu“ Slovensko atraktívnou pre zahraničných investorov. Kalkulovali vopred, že vláda vždy vyrieši jeden zo zdrojov ich podnikania sama a na svoje náklady.

Kedy nastal zlom? Začalo to nenápadne lobovaním vo vládnych kruhoch a po parlamente, že treba urýchlene zmeniť profil kvalifikácií slovenskej pracovnej sily. Vlády prijali rozhodnutia o systéme  tzv. duálneho vzdelávania, pamätníci si však spomínajú na učňovské školstvo, ktorého výstupom bola kvalifikovaná priemyselná robotnícka trieda pre vopred plánované profesie. Nie ako dnes. A najmä – zahraniční investori očakávali, že tento systém financovala vláda a garantovala organizačne prísun pracovnej sily kvalifikovaných „operátorov“ do ich všetkých investícií zo zahraničia. Podľa R.Sťahela z 27. júla tu v Názoroch, „v dôsledku demografického poklesu a odchodu takmer tristotisíc našich práceschopných občanov do zahraničia už ani nie je veľmi koho posielať do učilíšť a fabrík. Takže podľa predstaviteľov priemyslu treba začať pracovnú silu dovážať.“

„Trh práce“ na Slovensku ale nie je slobodným a už vôbec nie systémovým trhom, kam prídete ako občan SR – zákazník so svojou potrebou získať príjem z práce a hľadáte svoje pracovné uplatnenie. Trh práce zdegeneroval.

Peter Zajac-Vanka

Otázka do štúdia
otázka bude odoslaná na adresy: studio@slobodnyvysielac.sk, studio.bb.juh@slobodnyvysielac.sk, cb@slobodnyvysielac.sk
Odoslať

Pin It on Pinterest