Podľa generálneho tajomníka OSN je však rozdiel medzi studenou vojnou v minulosti a tým, čo sa deje teraz.

Source: Guterres: Studená vojna je späť

Pin It on Pinterest

Share This