Po dobytí Starého mesta sa jednotky SDF dostali do bezprostrednej blízkosti hlavných základní IS v centre Rakky.

Zdroj: Spojenými štátmi podporované sily dobyli historické centrum Rakky – Zahraničie – TERAZ.sk