Zjednotenie rodín migrantov stúplo v roku 2016 o 50 percent. Podľa ministerstva zahraničných vecí bolo vydaných 105.000 víz, 73,000 víz tvorilo stav ochrany zo Sýrie a Iraku.

Zdroj: WELT: Zlúčenie rodín migrantov sa v roku 2016 navýšilo o 50 percent | Konzervatívny výber