Asistovaná samovražda by sa v Holandsku mohla rozšíriť na každého človeka vo veku nad 75 rokov, ktorý sa rozhodne, že je už „unavený životom“ a nechce ďalej žiť – a to aj v prípade, že nepôjde o osoby, ktoré by trpeli nejakou chorobou.

Zdroj: Rodí návrh na eutanáziu starých ľudí „unavených životom“ | Info.sk