BUDAPEŠŤ – Vlády, ktoré nechápu, že ľudia si neželajú prisťahovalectvo, že nechcú vidieť okolo seba cudzincov, časom padnú, povedal dnes v Budapešti predseda maďarskej vlády Viktor Orbán.

Zdroj: Orbán: Vlády, ktoré nechápu, že ľudia nechcú prisťahovalectvo, časom padnú