Bratislava – Takmer každý piaty človek na Slovensku žije na hranici chudoby alebo sociálneho vylúčenia. K najohrozenejším skupinám patria mladí ľudia, jednorodičovské rodiny,…

Zdroj: Takmer každý piaty človek na Slovensku žije na hranici chudoby | Zamestnaj Sa