HRA

23:00 - 23:59 (07.12.2017)

1001 myšlienok, ktoré zmenili naše uvažovanie...tentoraz na tému Filozofia 6. časť... číta Gustav Bubník
Značky:

Podrobnosti k relácii Rozhlasová hra (história v skratke)


1001 myšlienok, ktoré zmenili naše uvažovanie…tentoraz na tému Filozofia 6. časť…
číta Gustav Bubník