Pobaltské krajiny rezignovali na otvorený boj s mocnými podporovateľmi plynovodu

Source: Pobaltské štáty zmenili stratégiu, už nežiadajú zmariť Nord Stream 2 – Slobodný Výber