Přečetli jsme: Vyhlídky zemního plynu jako komodity v podobě LNG na globálním trhu nejsou moc dobré, protože neobstojí v konkurenci s obnovitelnými zdroji nebo s uhlím. Zlatý věk plynu se mění v bu…

Source: Zlatý věk zemního plynu se mění v bublinu