Členské štáty musia do marca 2018 zabezpečiť, aby všetky prostriedky potrebné pre rezervy rýchleho zásahu v rámci Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž boli pripravené na nasadenie.

Source: Európska komisia určila ďalší postup riadenia migrácie v EÚ