Konania voči Prahe, Varšave a Budapešti pre porušenie európskeho práva stále pokračujú.

Zdroj: Česko, Maďarsko a Poľsko pokračujú v odmietaní utečencov, kritizuje Európska komisia