Sto rokov po boľševickej revolúcii nový komunistický puč nezačína výstrelom z Aurory a útokom na Zimný palác, ale feministickou a neomarxistickou inkluzívnou guľkou priamo do hláv detí a útokom na náš jazyk. Nová boľševická revolúcia je revolúciou a pomstou pseudomenšín na našich dejinách.

Zdroj: Vo Francúzsku vznikol tlak na rodovú vyváženosť slov. Je to útok na francúzsky jazyk, hovorí minister – Slobodný Výber

Pin It on Pinterest

Share This