Krátka rekapitulácia činnosti 45.prezidenta USA

Zdroj: Donald Trump, rok po voľbách – Slobodný Výber