„Nedávne štúdie ukazujú, že v dôsledku vnímania diskriminácie sa moslimovia oddeľujú viac od hostiteľských spoločností v porovnaní s porovnateľnými menšinami patriacimi k iným náboženstvám, a zdá sa, že tento účinok je pre moslimov druhej a tretej generácie väčší,“ uvádza sa v texte.

Zdroj: DÁNSKO: Európski moslimovia sú nebezpečnejší ako migranti? Nová štúdia priniesla alarmujúce zistenie – KVonline

Pin It on Pinterest

Share This