Nemecko má možno vlastné geopolitické ciele, ktoré by mohli viesť k ďalším konfliktom.

Zdroj: NEMECKO: Prebúdza sa démon odplaty za porážky v dvoch svetových vojnách? – KVonline