Európska komisia vyvíja pre reformu súdnictva na Varšavu psychologický nátlak, ktorý by mohol vyústiť do sankcií či zrušenie hlasovacieho práva.

Zdroj: Poľsko čelí psychologickému nátlaku Bruselu – napalete.sk