Mimovládky, ktoré berú peniaze zo zahraničia o tom musia informovať maďarské orgány.

Zdroj: Eurokomisia: Maďari pri mimovládkach porušujú právo EÚ – svet.sme.sk