Hoci sa krajiny zhodujú na tom, že nejde o nebezpečnú rádioaktivitu pre ľudí, nie sú schopní vysvetliť jej pôvod.

Zdroj: Po Európe sa šíri rádioaktivita, nik vraj netuší jej zdroj – napalete.sk