Medzinárodné zoskupenie Memorial sa okrem iného venuje dokumentovaniu zločinov spáchaných Stalinovým režimom.

Zdroj: Ruský súd pokutoval Memorial za porušenie zákona o tzv. zahraničných agentoch