Viac ako 1,5 miliónov Nemcov, väčšina z nich s vysokoškolským vzdelaním, opustilo Nemecko za posledné desaťročie.

Zdroj: GATESTONE INSTITUTE: Nemci opúšťajú húfne Nemecko | Konzervatívny výber