73a04102-76e9-4914-a87b-59feda9592c5Joseph Ratzinger patrí ako jeden z mála mysliteľov medzi to najlepšie čo sa pod slovom intelektuál rozumie. Ešte ako začínajúci profesor na univerzite v Tubingene 1967 mal sériu prednášok ktoré vyd…

Zdroj: Benedikt XVI a teológia oslobodenia (náboženský marxizmus) – MEDZIČAS