Voľby do EU 2019: Zoznam politických strán a kandidátov

Zoznam podľa vyžrebovaných čísiel kandidátnych listín pre voľby do Európskeho parlamentu 2019 (TU)

1. SMER - sociálna demokracia

 

1. Monika Beňová, PhDr., 50 r., poslankyňa EP, Bratislava
2. Miroslav Číž, JUDr., 65 r., poslanec NR SR, Štiavnické Bane
3. Robert Hajšel, 52 r., riaditeľ Kancelárie EP na Slovensku, Banská Štiavnica
4. Katarína Roth Neveďalová, Mgr., 36 r., poradkyňa podpredsedu vlády SR, Bratislava
5. Igor Melicher, Mgr., 25 r., štátny radca – MPSVR SR, Poltár
6. Martin Lancz, 45 r., predseda AFISP, Bratislava
7. Ján Mažgút, Mgr., 37 r., vedúci tlačového oddelenia, Bratislava
8. Richard Eliáš, JUDr., 32 r., vedúci majetkovoprávneho odboru OÚ, Prešov
9. Ladislav Rolník, Ing., PhD., 30 r., vysokoškolský pedagóg, Trnava
10. Peter Voľanský, Ing., 35 r., projektový manažér, Nacina Ves
11. Veronika Murková, Bc., 26 r., radca RÚVZ PD, Nitrianske Pravno
12. Zdenko Svoboda, Mgr., MBA., 36 r., asistent poslanca NR SR, Nitra
13. Martin Karaš, Ing., 34 r., riaditeľ Ľubovnianskeho osvetového strediska, Kamienka
14. Peter Hanulík, Ing., 58 r., živnostník, Bratislava

2. Kresťanská demokracia - Život a prosperita

 

1. Štefan Kuffa, PhDr., 57 r., riaditeľ hospicu sv. Alžbety, Kežmarok
2. Marián Tkáč, Ing., PhD., 69 r., ekonóm, publicista, spisovateľ, Bratislava
3. Viliam Oberhauser, Ing., CSc., 71 r., národohospodár, Pusté Sady
4. Marián Servátka, PhDr., CSc., 67 r., diplomat, veľvyslanec, Bratislava
5. Tomáš Janco, Mgr., 32 r., právnik, Košice
6. Mária Benová, PhDr., 42 r., psychologička, Trnava
7. Matej Šarocký, Mgr., 34 r., konateľ firmy, Stretavka
8. Miroslav Vetrík, Mgr., 43 r., publicista, občiansky aktivista, organizátor Korunovačných slávností, Bratislava
9. Darius Hatok, Ing., 42 r., manažér, Košice
10. Filip Kuffa, Ing. et Ing., 31 r., lesník, Kežmarok
11. Jozef Liday, JUDr., 30 r., právnik, Chynorany
12. Karina Pénzešová, Mgr., 28 r., projektová manažérka, Skalka nad Váhom
13. Pavol Nižnánsky, Bc., 36 r., živnostník, Trnava

3. Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko

1. Martin Beluský, Ing., PhD., 32 r., poslanec NR SR, Piešťany
2. Milan Mazurek, 25 r., poslanec NR SR, Spišská Belá
3. Miroslav Radačovský, JUDr., 65 r., emeritný sudca – dôchodca, Hnilec
4. Lukáš Kopáč, Bc., MSc., MBA, 33 r., riaditeľ gastronomickej prevádzky, Oščadnica
5. Miroslav Urban, MUDr., 46 r., primár internej kliniky, Štiavnička
6. Karol Polanský, 61 r., analytik, Pezinok
7. Lucia Žužová, JUDr., 44 r., živnostníčka, Staré
8. Ondrej Ďurica, 41 r., profesionálny vojak, Nitra
9. Lenka Bočkayová, Mgr., 35 r., pedagogička, Topoľčany
10. Marek Kotleba, Bc., 36 r., športový tréner 4. stupňa, Banská Bystrica
11. Miloš Zverina, 55 r., riaditeľ vydavateľstva Nitrava, Nitra
12. Jozef Mihalčin, Ing., 60 r., živnostník, Vranov nad Topľou
13. Norbert Lichtner, 49 r., predseda o.z. Infovojna, Banská Belá
14. Milan Uhrík, Ing., PhD., 34 r., poslanec NR SR, Nitra

4. KOREKTÚRA - Andrej Hryc

 

1. Andrej Hryc, Mgr. art., 69 r., herec, režisér, producent, Bratislava

5. Slovenská národná strana

 

1. Jaroslav Paška, Ing. arch., 64 r., poslanec NR SR, Bratislava
2. Karol Farkašovský, Mgr. , PhD., 63 r., poslanec NR SR, Bratislava
3. Pavol Dubček, MUDr., 70 r., lekár, Bratislava
4. Karol Konárik, Ing., 38 r., manažér, Banská Bystrica
5. Maroš Pavlovič, Mgr., 26 r., právnik, Topoľčany
6. Ján Krišanda, Mgr., 55 r., športový manažér, živnostník, Majerovce
7. Eva Milučká, Ing., 31 r., ekonómka, Martin
8. Jaroslav Barcaj, Ing., 53 r., ekonóm, Senica
9. Jana Beňáková Tulisová, Ing. , PhD., 34 r., obchodná manažérka, Bytča
10. Vladimír Fraňo, JUDr., LL.M., 41 r., advokát, Nové Mesto nad Váhom
11. Ján Holodňák, Ing., 55 r., technik, Svidník
12. Martin Čornej, Ing., 26 r., finančný analytik, Michalovce
13. Monika Gergeľová, Mgr., 39 r., etička, Čaňa
14. Tibor Jančula, 49 r., poslanec NR SR, Bernolákovo

6. SME RODINA - Boris Kollár

 

1. Peter Pčolinský, Mgr., 37 r., poslanec NR SR, Nižný Hrabovec
2. Ľudovít Goga, Ing., 50 r., poslanec NR SR, Bratislava
3. Petra Krištúfková, 42 r., poslankyňa NR SR, Bratislava
4. Ivan Bella, Ing., 55 r., výsluhový dôchodca, Bratislava
5. Sylvia Kulasik, 53 r., manažérka, Bratislava
6. Dušan Doliak, Ing., 53 r., manažér, Senec
7. Eva Hudecová, Mgr., 29 r., politologička, Nitra
8. Dominika Sabová, Mgr., MSc., 28 r., marketingová špecialistka, Košice
9. Jozef Mozol, Mgr., 32 r., moderátor, Krásno nad Kysucou
10. Tomáš Gbúr, MBA, 25 r., manažér, Banská Bystrica
11. Michal Gašaj, Ing., PhD., 36 r., vicestarosta Bratislava – Ružinov, Bratislava
12. Rastislav Masnyk, JUDr., MBA, 45 r., advokát, Košice
13. Dalibor Steindl, Ing., MBA, 42 r., riaditeľ, Martin
14. Martin Dzielavský, Mgr., 37 r., manažér, Trebišov

7. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)

 

1. Igor Matovič, Mgr., 46 r., poslanec NR SR, predseda hnutia, Trnava
2. Michal Šipoš, Mgr., 37 r., občiansky aktivista v boji proti hazardu, Stará Ľubovňa
3. Peter Pollák, Mgr., PhD., 46 r., vysokoškolský pedagóg, Levoča
4. Zita Pleštinská, Ing. arch., 57 r., starostka, Chmeľnica
5. Dominik Drdul, 21 r., študent, občiansky aktivista v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím,
Trnava
6. Eva Horváthová, prof. MUDr., PhD., MPH, 44 r., lekárka, Bratislava
7. Milan Potocký, 43 r., novinár, občiansky aktivista, Michalovce
8. Lucia Greškovitsová, Ing., MBA, 29 r., asistentka poslanca NR SR, Košice
9. Igor Dušenka, JUDr., 31 r., právnik, Bardejov
10. Dušan Šándor, Ing., 47 r., poradca pre výskum a inovácie, Pezinok
11. Lucia Rennerová, Ing., 55 r., tlmočníčka v európskych inštitúciách, Košice
12. Pavol Jusko, PhDr., 55 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava
13. Eva Ivanovová, Ing., 39 r., ekonómka, Prievidza
14. Matúš Bystriansky, Bc., 24 r., mediálny poradca, Dolná Strehová

8. STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

 

1. Martina Šimkovičová, PaedDr., 47 r., poslankyňa NR SR, Bratislava
2. Martin Hoza, Ing. arch., 52 r., SZČO, Bratislava
3. Martin Augustín, 34 r., SZČO, Igram
4. Ľubomír Šesták, 51 r., SZČO,Dúbravica
5. Henrieta Dvorská, Mgr., 29 r., PR manažérka, Partizánske
6. Tatiana Simona Demová, PhDr., 56 r., SZČO, Bratislava

9. Strana práce

 

1. Filip Danninger, doc. MUDr. , CSc., 64 r., Lekárska fakulta SZU, lekár, vedec, vysokoškolský docent,
Banská Štiavnica
2. Michal Buraľ, Mgr., 43 r., podnikateľ, Bratislava
3. Marian Vidiščák, prof. MUDr., PhD., FEBPS, 59 r., Lekárska fakulta SZU, lekár, vedec, vysokoškolský
profesor, Bratislava
4. Zuzana Štrbíková, JUDr. Mgr., PhD., 41 r., konzultantka, Bratislava
5. Adrián Ondrovič, Ing., PhD., 43 r., Ekonomický ústav SAV, vedec, ekonóm, environmentalista, Turčianske Teplice
6. Lenka Humajová, Bc., 25 r., Masarykova univerzita, poslucháčka, Ekonomicko-správna fakulta, Horné Zelenice
7. Jaroslava Marcineková, Ing., 57 r., podnikateľka, Snina

10. Strana tolerancie a spolunažívania

 

1. Viktor Valik, 51 r., SZČO,Košice
2. Ján Lacko, 51 r., manažér,Košice
3. František Tanko, 48 r., podnikateľ,Bratislava
4. Petra Kamenárová, Bc., 28 r., podnikateľka, Jakubov
5. Dezider Bilý, 21 r., sociálny pracovník, Svinia
6. Róbert Bodiš, 57 r., podnikateľ, Lehnice
7. Jaroslav Tokár, 43 r., starosta obce, Vrbnica
8. Vojtech Tancoš, 41 r., manažér, Pavlovce nad Uhom
9. Martin Somora, MUDr., 68 r., lekár, Bratislava

11. HLAS ĽUDU

 

1. Peter Marček, 65 r., poslanec NR SR, Bratislava
2. Márius Hričovský, Ing. Mgr., Dr. OEC., 56 r., advokát, Bratislava
3. Roman Bušo, JUDr., 55 r., advokát, Bratislava
4. Róbert Pukalovič, Mgr., 58 r., hokejový tréner, Bratislava
5. Ondrej Štefik, Ing., 37 r., softvérový inžinier, Košice
6. Martin Graus, Mgr., 47 r., konateľ spoločnosti, Piešťany
7. Zdena Patakyová, Ing., 42 r., finančná riaditeľka, Kežmarok
8. Tibor Belovič, 63 r., podnikateľ – SHR, Šaľa
9. Marek Školuda, Mgr., 43 r., podnikateľ, Banská Bystrica
10. Rastislav Lehotský, 55 r., riaditeľ rádia SITY, Bratislava
11. Ľubomír Schmida, 58 r., umelecký fotograf, Ružomberok
12. Dušan Marušák, Ing., 61 r., hlavný štátny radca, Veľké Dvorníky
13. Marian Hlavatovič, Ing., 63 r., SZČO, Bratislava
14. Gené Martan, 57 r., kapitán lodnej dopravy, Bratislava

12. Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata Szövetség

 

1. Károly Less, Mgr., 40 r., pedagóg, Komárno
2. Zoltán Bogoly, Mgr., 42 r., informatik, Kráľovský Chlmec
3. Agáta Janková, PaedDr., 58 r., stredoškolská učiteľka, Kalonda
4. Roland Bánhegyi, Mgr., 40 r., manažér, Kráľovský Chlmec
5. Péter Fehér, 36 r., obchodný manažér, Vinica
6. Jozef Mikus, Ing., 43 r., IT konzultant, Bratislava
7. Eva Šinková, Mgr., 37 r., asistentka advokáta, Vrbovka
8. Gejza Dubovicky, Mgr., 58 r., podnikateľ, Bátka
9. Eleonóra Majorová, Bc., 23 r., pedagogička, Kolárovo
10. Viktória Seresová, 21 r., študentka VŠ, Vlčany
11. Tamás Miško, 27 r., študent VŠ, Svätý Peter
12. Jácint Kecskeméti, Mgr., 33 r., ekonóm, Štúrovo
13. Peter Galko, 35 r., fotograf,Tornaľa
14. Bianka Czetőová, 27 r., zdravotná sestra, Svätá Mária

13. DOPRAVA

 

1. Marián Damankoš, PhDr., PhD., 43 r., učiteľ, riaditeľ školy, Prešov
2. Ján Cirák, prof. JUDr., CSc., 60 r., vysokoškolský učiteľ, Bratislava
3. Lenka Beňačková, M.A., 33 r., projektová koordinátorka, Topoľčany
4. Ludvík Posolda, Mgr., 60 r., konateľ spoločnosti, Bratislava
5. Ľubomír Ochotnický, Ing., MBA, 52 r., generálny riaditeľ, Marianka
6. Roman Hrnčirík, Ing., 50 r., ekonóm, Holíč
7. Jozef Mišenko, 28 r., konateľ spoločnosti, Orlov
8. Adriana Trojanovičová, Mgr., 45 r., učiteľka, Sabinov
9. Tomáš Beharka, 39 r., riaditeľ stavebno-obchodnej spoločnosti, Vrútky
10. Jaroslav Mäsiar, Ing., 40 r., majiteľ, konateľ s.r.o., Prievidza
11. Jaroslav Málek, JUDr., 61 r., právnik – advokát, Bratislava
12. Viktor Magic, Ing., 48 r., stavebný inžinier, Bratislava

14. Kresťanskodemokratické hnutie

 

1. Ivan Štefanec, Ing., MBA, PhD., 57 r., poslanec Európskeho parlamentu, Bratislava
2. Miriam Lexmann, Mgr., 46 r., expertka na zahraničnú politiku, Bratislava
3. Marián Čaučík, Ing., 53 r., riaditeľ Dobrej noviny, Bratislava
4. Andrej Klapica, Dott., 41 r., ekonóm, Piešťany
5. Miriam Kuzárová, Mgr., STL, 41 r., riaditeľka CitizenGO, Poprad
6. Lucia Gurbáľová, Mgr., 48 r., námestníčka primátora, Košice
7. Ján Hencel, MUDr., MSc., 49 r., lekár, Kežmarok
8. Michal Považan, Mgr., PhD., 37 r., mládežnícky aktivista, Banská Bystrica
9. Veronika Jankovičová, Mgr., 42 r., občianska aktivistka, Bratislava
10.Radoslav Kozák, Mgr., PhD., 34 r., starosta obce, Novoť
11.Ondrej Tunega, Ing., 67 r., IT špecialista, zahraničný expert ZKS, Bratislava
12.Martin Šmilňák, Mgr., 45 r., pedagóg, riaditeľ cirkevnej spojenej školy, Bardejov
13.Tomáš Merašický, 35 r., poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja, Partizánske
14.Ján Figeľ, Ing., PhD., 59 r., osobitný vyslanec pre podporu slobody náboženstva alebo viery mimo EÚ, Bratislava

15. Strana zelených Slovenska

 

1. Martin Čulen, MUDr., 69 r., lekár, Senica
2. Roman Kollár, MSc., 28 r., trhový analytik, Bratislava
3. Michal Krištof, Bc., 26 r., študent, Senica
4. Silvia Mackovičová, Ing., 52 r., pamiatkárka, Bratislava
5. Miroslav Pástor, JUDr., 58 r., právnik, Bratislava

16. MOST - HÍD

 

1. József Nagy, Ing., 51 r., poslanec EP, Dunajská Streda
2. Norbert Kurilla, Ing., PhD., 39 r., štátny tajomník, Bardejov
3. Andrea Vitkóová, JUDr., PhD., 45 r., vysokoškolská pedagogička, Štúrovo
4. Michal Goriščák, JUDr. PhDr., PhD., 33 r., riaditeľ ÚPSVaR, Svidník
5. Zuzana Csadyová, Mgr., 53 r., starostka, Čierna Voda
6. Gabriel Csicsai, MVDr., PhD., 50 r., štátny tajomník MPaRV, Kostolné Kračany
7. Jozef Želinský, Ing., 33 r., zástupca primátora, Kráľovský Chlmec
8. Attila Agócs, Mgr., PhD., 40 r., primátor, Fiľakovo
9. Pavol Burdiga, 52 r., prednosta MsÚ, Rožňava
10. Erika Halašová, prof. RNDr., PhD., 56 r., vysokoškolská pedagogička, Martin
11. Marián Tóth, Ing., 42 r., starosta obce, Tvrdošovce
12. Ágnes Héder, PaedDr., 57 r., mediátorka-podnikateľka, Komárno
13. Richard Šarközi, 32 r., spevák-muzikant,Bratislava
14. Csaba Csízi, Mgr., 53 r., prednosta Okresného úradu Rimavská Sobota, Číž

17. PRIAMA DEMOKRACIA

 

1. Ibrahim Maiga, 56 r., slobodný umelec, Ivanka pri Dunaji
2. Alojz Hančin, Ing., 50 r., stavebný manažér, Želiezovce
3. Otília Hamacková, JUDr. Ing., PhD., 63 r., SZČO, Plevník – Drienové
4. Miroslav Sečany, 42 r., revízny technik, Bratislava

18. Strana rómskej koalície - SRK

 

1. Alfonz Kaliaš, Mgr., 54 r., konateľ spoločnosti, Vranov nad Topľou

19. SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA

 

1. Igor Adamec, Mgr., 55 r., riaditeľ televízie, Bratislava
2. Daniel Mikolaj, Ing., PhD., 41 r., strojný inžinier, Šarišské Sokolovce
3. Kristína Šabíková, Mgr., PhD., 34 r., vysokoškolská pedagogička, Bratislava

20. SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA - strana vlastencov

1. Stanislav Pánis, 69 r., hudobný skladateľ, Bratislava
2. Ľudovít Líška, Mgr., 58 r., konateľ spoločnosti, Bratislava
3. Jana Lachkovičová, 54 r., vzdelávacia pracovníčka, Bratislava
4. Jaromír Okša, PhDr., 54 r., živnostník, Prašice
5. Jozef Zima, Ing., 69 r., matematik – ekonóm, Podlužany
6. Juraj Mezei, 56 r., elektrotechnik špecialista, Bratislava
7. Ladislav Cibulya, 53 r., vedúci výroby, Veľké Turovce
8. Andrea Justusová, 48 r., sociálna pracovníčka, Nemčiňany
9. Marian Bukoven, Ing., 55 r., technik, Bratislava
10. Dagmar Weissabelová, 57 r., živnostníčka,Bratislava
11. Milan Kršiak, Ing. Ing., Dr. h. c., 59 r., odbor rozpočtu EU a občiansky aktivista, Pliešovce

21. Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja

 

1. Pál Csáky, Ing., 63 r., poslanec Európskeho parlamentu, Bratislava
2. József Berényi, Mgr., 51 r., podpredseda Trnavského samosprávneho
kraja, Dolné Saliby
3. Ákos Horony, Mgr. art., dr. jur., 44 r., právnik, Dunajská Streda
4. Balázs Tárnok, dr. jur., 28 r., právnik, Iža
5. Enikő Mag Fodor, Bc., 30 r., podnikateľka, Husiná
6. Dávid Nagy, JUDr., LL.M., 31 r., advokát, Nové Zámky
7. Adrianna Gergely Papp, Mgr., 46 r., starostka, Debraď
8. Zoltán Huďár, Mgr., 27 r., pedagóg, Čoltovo
9. Zsolt Baranyay, Mgr., 40 r., právnik, Žihárec
10. Anikó Mészáros, 40 r., poradkyňa poslanca Európskeho parlamentu, Jelka
11. Zoltán Környi, 33 r., pedagóg,Štúrovo
12. Bence Endre Hajdók, 24 r., študent, Malé Trakany
13. Tamás Várady, Ing. , PhD., 35 r., starosta, Silica
14. Lilla Bartalos Szerencsés, MBA, 41 r., konateľka, Rohovce

22. DOMA DOBRE

 1. Štefan Adam, Ing., 53 r., riaditeľ, Bratislava
2. Helena Mezenská, Mgr., 45 r., mediátorka, Poprad
3. Zuzana Valocká, Ing., 49 r., starostka, Žabokreky
4. Roman Chudý, Mgr., 50 r., advokát, Piešťany
5. Jana Špuntová, Ing., 46 r., riaditeľka, Belá nad Cirochou
6. Zoltán Bíró, Mgr., 30 r., sociálny pracovník, Riečka
7. Marián Biskupič, Ing., 59 r., ekonóm, Kalameny
8. Stanislav Irsák, JUDr., 49 r., advokát, Hodruša – Hámre
9. Jana Fabová, Mgr., 30 r., banková úradníčka, Trenčín
10. Zoltán Ďurčík, Ing., PhD., 34 r., programátor, Košice
11. Barbora Bugárová, Bc., 31 r., prekladateľka, Banská Bystrica
12. Martin Tehlár, PhDr., 32 r., key account manager, Bratislava
13. Matej Melicherčík, Ing., 30 r., konateľ, Kalinovo
14. Asadullah Akbari, MVDr., 50 r., podnikateľ, Andrejová

23. Koalícia Komunistická strana Slovenska, VZDOR - strana práce

KSS –

VZDOR –

 

1. Jozef Hrdlička, PhDr. Ing., 41 r., historik, Trenčín
2. Jalal Suleiman, Ing., PhD., 53 r., úradný prekladateľ, Pezinok
3. Miroslav Pomajdík, Mgr., 32 r., nezamestnaný, Arnutovce
4. Jozef Červeňák, PhDr., 56 r., riaditeľ agentúry, Roštár
5. Stanislav Pirošík, Mgr., 30 r., projektový manažér, Valaská Dubová
6. Iveta Kohanová, JUDr., 53 r., právnička, Košice
7. Martin Pákozdy, Bc., 39 r., čatár dennej zmeny, Bratislava
8. Michal Kotian, Dr., 71 r., dôchodca, Liptovský Mikuláš
9. Martin Jágrik, 37 r., hospodársky pracovník, Považská Bystrica
10. Karol Ondriaš, RNDr., DrSc., 67 r., vedecký pracovník, Bratislava
11. Ľubomír Jánošík, 43 r., zdravotnícky záchranár, Nováky
12. Ján Chalabala, 55 r., výsluhový dôchodca, Modra
13. Peter Badida, 36 r., nezamestnaný, Trnava pri Laborci
14. Pavol Suško, Ing., 66 r., výsluhový dôchodca, Trenčín

24. EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

1. Antonio Parziale, 66 r., diplomat,Bratislava
2. Erika Adamová, Mgr., 43 r., stredoškolská pedagogička, Košice
3. Ľudovít Močulenko, 53 r., folklorista,Košice
4. Mária Kmetíková, Mgr., 58 r., manažérka regionálnej kultúry, Dolný Kalník
5. Marcel Nemec, 47 r., herec,Kremnica
6. Alena Longauerová, Ing., 60 r., úradníčka, Banská Bystrica
7. Tomáš Pristáč, Mgr., 33 r., bankár, Plavnica
8. Andrej Berkes, 42 r., riaditeľ siete reštauračných a ubytovacích zariadení, Nitra
9. Samuel Letko, Ing., 40 r., manažér, Nitra
10. Martin Kanza, JUDr., 43 r., právnik, Zamarovce
11. Radovan Kliment, 28 r., učiteľ, Podbrezová
12. Hilár Lakatošovie, 46 r., novinár, Svidník
13. Jozef Kmeťo, 45 r., bloger,Bratislava
14. Ján Strkáč, 38 r., občiansky aktivista, Martin

25. Sloboda a Solidarita

 

1. Eugen Jurzyca, Ing., 61 r., poslanec NR SR, Bratislava
2. Alojz Baránik, JUDr., 64 r., poslanec NR SR, Bratislava
3. Lucia Ďuriš Nicholsonová, 42 r., poslankyňa NR SR, Bratislava
4. Natália Blahová, Mgr., 45 r., poslankyňa NR SR, Zavar
5. Miroslav Žiak, Ing., 31 r., expert na potravinárstvo, Prievidza
6. Ján Rudolf, Ing., PhD., 42 r., živnostník, Veľké Úľany
7. Karol Ides, PhDr., 54 r., manažér, Komárno
8. Lenka Jakubčová, Mgr., 35 r., advokátka, Bratislava
9. Michal Kozubík, doc. PhDr., PhD., 37 r., vysokoškolský pedagóg, Bošany
10. Karol Galek, RNDr., MSc., 39 r., poslanec NR SR, Svit
11. Branislav Bukviar, 26 r., konateľ, Rimavská Sobota
12. Martina Lopatková, PhDr., 26 r., SZČO, Naháč
13. Igor Prieložný, Bc., 35 r., remeselník a filmár, Bratislava
14. Tomáš Popovič, Bc., 24 r., študent práva, Bratislava

26. Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku

 1. Jozef Sásik, Ing., 61 r., vedúci projektant, Banská Bystrica
2. Roman Ruhig, Mgr., 48 r., právnik, Bratislava
3. Andrej Trnovec, RNDr., 55 r., odborný pracovník, Bratislava
4. Štefan Hrušovský, prof. MUDr. , CSc., 64 r., lekár-internista, Bratislava
5. Richard Burkovský, Ing., 54 r., lesný inžinier, Banská Bystrica
6. Elena Šubjaková, Mgr., 61 r., publicistka, Bratislava
7. Pavol Šedivý, Ing., 51 r., výsluhový dôchodca, Banská Bystrica
8. Adam Kúkel, 30 r., živnostník, Banská Bystrica
9. Jozef Valovič, 46 r., strojár,Častkovce
10. Marian Kňažko, Ing., 55 r., stredoškolský učiteľ, Považská Bystrica
11. Peter Puškár, JUDr. Mgr., 43 r., vedúci advokátskej kancelárie, Pezinok
12. Miroslav Faktor, Ing., PhD., 57 r., výskumník, Žilina
13. Hana Jablonovská, 67 r., dôchodkyňa,Poprad
14. Martin Bálik, 29 r., študent, Banská Štiavnica

27. NAJ - Nezávislosť a Jednota

 

1. Branislav Grimm, Mgr., 60 r., učiteľ, Senica
2. Ľubomír Moravčík, Ing., 53 r., futbalový tréner, Nitra
3. Anton Gajdoš, Ing., 52 r., stavebný inžinier – stavebný dozor, Jánovce
4. Zuzana Kúdelková, Mgr., PhDr., 53 r., stredoškolská učiteľka, Valaská
5. Emil Samko, Mgr. et Mgr., PhD., 51 r., expert pre rómsku problematiku – sociálny politik, Jelšava
6. Štefan Mirga, Ing., 72 r., agroinžinier, bezpečnostný pracovník, Nitra
7. Radoslav Ščuka, 44 r., hlavný kontrolór obce, Poprad
8. Vladimír Bálint, Mgr., 58 r., spisovateľ, hudobný skladateľ, režisér, Boliarov
9. Jozef Zaťko, JUDr., PhD., MBA, Dr.h.c. mult. Honor. Prof. mult., 57 r., štatutár a prezident Európskeho
inštitútu ďalšieho vzdelávania, Dolný Ohaj
10. Peter Hlucháň, Ing., 65 r., publicista, novinár, podnikateľ, Trenčín
11. Roman Čonka, 36 r., rómsky aktivista, podnikateľ, Spišský Štiavnik
12. Roman Hílek, 43 r., živnostník,Kopčany
13. Anton Berczy, 51 r., externý študent politológie, SZČO, Topoľčianky
14. Marek Baláž, 61 r., občiansky rómsky aktivista, Handlová

28. Kresťanská únia

1. Anna Záborská, MUDr., 70 r., poslankyňa Európskeho parlamentu, Bojnice
2. Branislav Škripek, Mgr., 48 r., poslanec Európskeho parlamentu, Budmerice
3. Lýdia Pilková, Mgr., 48 r., projektová manažérka, Golianovo
4. Lukáš Ronec, 31 r., výkonný riaditeľ,Trenčín
5. Peter Broz, Mgr., 35 r., politický poradca v Európskom parlamente, Nová Dubnica
6. Daniel Šobr, Mgr., 42 r., pastor a prekladateľ, Banská Bystrica
7. Lucia Baranová Maliňáková, Bc. Mgr., 37 r., ekonómka, Záborské
8. Martin Smrčo, RNDr., 37 r., IT inžinier, Ruskov
9. Miroslav Baník, Mgr., 37 r., učiteľ,Hlinné
10. Alena Harvanová, Mgr., 34 r., mzdová účtovníčka, Kračúnovce
11. Daniel Lukáč, 21 r., SZČO,Záborské

29. Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia

Progresívne Slovensko –

SPOLU – občianska demokracia –

 

1. Michal Šimečka, M.Phil, PhD., 35 r., odborník na európsku a zahraničnú politiku, Bratislava
2. Vladimír Bilčík, M.Phil, PhD., 43 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava
3. Simona Petrík, Mgr., 36 r., poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava
4. Zora Jaurová, Mgr. art., 46 r., producentka a kultúrna expertka, Bratislava
5. Pavel Macko, Ing., CSc., MSc., 54 r., výsluhový dôchodca, Bratislava
6. Martin Hojsík, Mgr., 42 r., environmentálny konzultant, Bratislava
7. Michal Wiezik, doc. Ing. , PhD., 39 r., vysokoškolský pedagóg a ekológ, Zvolen
8. Ondrej Prostredník, doc. Mgr., PhD., 56 r., evanjelický teológ, Pezinok
9. Tomáš Dentico, Mgr., 42 r., advokát a poslanec miestneho zastupiteľstva Bratislava – Staré Mesto, Bratislava
10. Lucia Kleštincová, Ing., MSc., 33 r., poradkyňa v Európskej komisii, Bratislava
11. Emília Mesarošová, Mgr., 42 r., ošetrovateľka a zdravotná záchranárka, Jastrabie pri Michalovciach
12. Michal Liptaj, Mgr., 46 r., právnik, Poprad
13. Dominik Hatiar, Mgr., 25 r., odborník na európsku politiku, Bratislava
14. Jozef Mihál, RNDr., 54 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Slovenský Grob

30. Demokratická strana

 

1. Michal Kravčík, Ing. , CSc., 63 r., poslanec Košického samosprávneho kraja, Košice
2. Jela Tvrdoňová, Ing. , CSc., 60 r., konzultantka pre regionálny a vidiecky rozvoj, Trenčianske Teplice
3. Pavol Gašper, Ing., 56 r., konateľ spoločnosti, Poprad
4. Martina Vaško Sabolová, Bc., 43 r., riaditeľka pobočky v bankovníctve, Vyšná Šebastová
5. Ján Greššo, Mgr. art., 66 r., herec, Bratislava
6. Erika Várošová, Ing., 45 r., systémová inžinierka, Dolný Vadičov
7. Dušan Katuščák, prof., PhDr., PhD., 73 r., univerzitný profesor, Jazernica
8. Ivan Matušek, RNDr., 58 r., vedúci oddelenia – projektový manažér, Trnava
9. Milan Michalič, Ing., 55 r., predseda predstavenstva, Poruba pod Vihorlatom
10. Robert Bezek, JUDr., MBA, 37 r., súkromný podnikateľ, Rožňavské Bystré
11. Roman Krištín, MVDr., 44 r., veterinár, Veľké Kršteňany
12. Vladislav Kačmár, 52 r., invalidný dôchodca, Stročín
13. Igor Hornák, Ing. , CSc., 55 r., systémový analytik, Bratislava
14. Juraj Hríb, Ing., 26 r., projektant, Zvolen

31. NÁRODNÁ KOALÍCIA

 

1. Peter Tomeček, Ing., 57 r., manažér, Trnava
2. Anton Martvoň, Mgr., PhD., 38 r., právnik, vysokoškolský pedagóg, Dolný Kubín
3. Slavomír Harabin, Mgr., 45 r., stredoškolský pedagóg, Košice
4. Radovan Znášik, MA. MPP., 40 r., manažér, Bratislava
5. Marieta Okenková, JUDr., PhD., 45 r., právnička, Bratislava
6. Marta Rácová, RNDr., 65 r., poslankyňa MsZ, Nitra
7. Marián Rusznyák, Ing., 39 r., CEO-výkonný riaditeľ spoločnosti, Košice
8. Sergej Kozlík, Ing., 68 r., ekonomický analytik, Bratislava
9. Ľubica Blašková, PhDr., 63 r., vysokoškolská pedagogička, Bratislava
10. Peter Švec, Ing., 58 r., bezpečnostno-vojenský analytik, Bratislava
11. Juraj Srnec, Ing., 34 r., manažér, Nové Mesto nad Váhom
12. Ján Piľa, prof. Ing., PhD., 65 r., univerzitný profesor, Prešov
13. Petra Margušová, 38 r., realitná maklérka, Bratislava
14. Andrej Gmitter, Ing., 53 r., manažér, Bardejov

Otázka do štúdia
Otázka bude odoslaná na: studio@slobodnyvysielac.sk
Rádio Slobodný vysielač bude žiť a vysielať dovtedy,
dokým ho bude finančne podporovať komunita jeho poslucháčov.
To je totiž jediný zdroj príjmu ktorý máme a ktorý zabezpečuje chod celého rádia.
Tí, ktorí nás pravidelne počúvate, no finančne nepodporujete, zvážte prosím mesačnú podporu v podobe čo i len jedného eura. Aj to nám výrazne pomôže.
Ďakujeme