Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Voľby sa konajú v čase od 07.00 h do 22.00 h

Sobota 25. mája 2019

Deň (- y)

:

H(s)

:

Minúta(y)

:

Druhý(s)

Interaktivní mapa preferencí pro Evropské volby

Interaktivní mapa preferencí pro Evropské volby

V rámci mediální spolupráce s Transform! Europe nabízíme čtenářům interaktivní mapu výzkumů preferencí politických frakcí po celé EU. Mapa sleduje primárně frakci GUE/NLG, ale dále také to, jak si stojí všechny frakce v jednotlivých členských zemích....

Eduard Chmelár: Voľte udržanie mieru, ide o prežitie

Eduard Chmelár: Voľte udržanie mieru, ide o prežitie

Zvyčajne nedávam odporúčania pred voľbami, lebo si myslím, že je neúctou voči voličovi vnucovať mu vlastné predstavy o tom, komu by mal dať svoj hlas. Ani tentoraz to neurobím priamo. Keďže však v týchto eurovoľbách kandiduje neuveriteľných 31 strán (pričom o...

Päť najdôležitejších súbojov týchto eurovolieb a naše prognózy

Päť najdôležitejších súbojov týchto eurovolieb a naše prognózy

Tento týždeň nás čakajú eurovoľby. Už vo štvrtok budú voliť Briti a Holanďania. Preto chceme upozorniť na päť súbojov týchto eurovolieb, ktoré považujeme za najdôležitejšie a ktoré budeme osobitne sledovať. Aby to bolo ešte zaujímavejšie, ku každému priložíme aj našu prognózu a v nedeľu v noci či v pondelok ráno uvidíme, ako sme sa trafili.
O čem (ne)jsou evropské volby 2019?

O čem (ne)jsou evropské volby 2019?

Michael Kroh píše o politickém významu nadcházejících evropských voleb. Proč má podle něj smysl jít volit? Za necelé tři týdny proběhnou v celé EU volby do Evropského parlamentu. Kampaň je označována jako přelomová, klíčová, osudová atd. Mnozí politici se zaklínají,...

Hrot.info: Čo stoja kampane politických strán pred eurovoľbami

Hrot.info: Čo stoja kampane politických strán pred eurovoľbami

Dňa 25. mája tohto roku budú na Slovensku prebiehať voľby do Európskeho parlamentu. Aj pri týchto voľbách sa bližšie pozrieme na financovanie jednotlivých kampaní kandidujúcich politických strán. Každá z nich môže minúť v kampani najviac tri milióny eur, pričom každá...

O čom budú eurovoľby

O čom budú eurovoľby

Prieskum agentúry AKO zamotal mnohým hlavu. Prvýkrát sa druhou najsilnejšou stranou stali „Kotlebovci“ Skutočnosť, že ĽSNS už dávno nie je páriom slovenskej politickej scény nevidia len zaslepenci. Ale dôvod, prečo sa ocitli druhí, môže byť iný. [visual-link-preview...

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy do obálky alebo na jednom z hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov. Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.

Právo voliť

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má aj občan Slovenskej republiky, ktorý, nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ani na území iného členského štátu Európskej únie, najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a v deň konania volieb sa zdržiava na území Slovenskej republiky.

Voliť do Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený

Za poslanca Európskeho parlamentu môže byť zvolený

  • občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
  • občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku, nebol zbavený práva byť volený v členskom štáte Európskej únie, ktorého je štátnym občanom, a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Kandidovať za poslanca Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.

Prekážkou práva byť volený je

  • výkon trestu odňatia slobody,
  • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
Otázka do štúdia
otázka bude odoslaná na adresy: studio@slobodnyvysielac.sk, studio.bb.juh@slobodnyvysielac.sk, cb@slobodnyvysielac.sk
Odoslať

Pin It on Pinterest