Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Voľby sa konajú v čase od 07.00 h do 22.00 h

Sobota 25. mája 2019

Deň (- y)

:

H(s)

:

Minúta(y)

:

Druhý(s)

Nemecko znova porazili a donútili k zaplateniu stomiliard eur.

Nemecko znova porazili a donútili k zaplateniu stomiliard eur.

Moskva 21. mája 2020 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/AP-Michael Sohn)   To, o čo sa snažil Napoleon docieliť silou zbraní, dokázal Emmanuel Macrona pomocou diplomacie a politického vydierania. S peniazmi Európskej únie teraz nakladá Paríž a nemeckí daňoví poplatníci budú...

George Soros: Obávam sa o prežitie Európskej únie.

George Soros: Obávam sa o prežitie Európskej únie.

Finančník George Soros vyjadril svoje obavy o osud EÚ, čím sčasti zopakoval svoju minuloročnú tézu, podľa ktorej môže skončiť ako ZSSR. V čerstvom rozhovore tiež poznamenal, že po koronakríze sa do normálu nevrátime a pri prezidentovi Donaldovi Trumpovi a maďarskom premiérovi Viktorovi Orbánovi používa pojem diktátor.

Šimečka: Kvôli EÚ nestrácame suverenitu, je to naopak.

Šimečka: Kvôli EÚ nestrácame suverenitu, je to naopak.

Krízy, ako je tá súčasná okolo šírenia koronavírusu, spôsobujú podľa europoslanca Michala Šimečku (PS/Spolu) posilnenie „extrémistických síl a autoritárskych lídrov“. Varuje, že pre populistov nebude teraz nič ľahšie ako označiť za pôvodcu všetkých problémov Európsku úniu. Podľa Šimečku je však práve tento spolok zárukou našej suverenity.

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy do obálky alebo na jednom z hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov. Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.

Právo voliť

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má aj občan Slovenskej republiky, ktorý, nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ani na území iného členského štátu Európskej únie, najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a v deň konania volieb sa zdržiava na území Slovenskej republiky.

Voliť do Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený

Za poslanca Európskeho parlamentu môže byť zvolený

  • občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
  • občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku, nebol zbavený práva byť volený v členskom štáte Európskej únie, ktorého je štátnym občanom, a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Kandidovať za poslanca Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.

Prekážkou práva byť volený je

  • výkon trestu odňatia slobody,
  • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
Otázka do štúdia
Otázka bude odoslaná na: studio@slobodnyvysielac.sk
Guláš Slobodného Vysielača
* 8. -10. 09. 2017
* Chata na Látkach (časť Nový Svet)
* 10 € / osoba / noc
Prosím zvážte podporu nového info portálu Slobodný Výber
Slobodný Vysielač udržuje verná komunita jeho podporovateľov. Jediný spôsob, ako si udržať nezávislosť, je práve forma financovania verejnosťou.
Vaša pomoc je, samozrejme, dobrovoľná.
Prosíme však, aby ste si uvedomili, že už aj taká malá čiastka, akou je 5 EUR mesačne, dokáže významným spôsobom nielen zvýšiť kvalitu jednotlivých relácií, ale rovnako tak aj rozšíriť ich počet. Ďakujeme každému z Vás za podporu.