pripravujú : Ing. Ľubomíra Slobodová a Ing. Milan Zaja

Pásmo kresťanskej hudby a slova

Archív relácie Radostná zvesť