Sám sebe lekárom 279 (Korona naša každodenná) 10. časť