Zdroj obrázka:

Rusofóbia hnaná politickými vojnovými štváčmi proatlantického razenia a nenávisť voči všetkému ruskému šíriaca sa z mainstreamových médií, už nadobúda skutočne nebezpečné rozmery. Ak sa však do šírenia tejto opovrhnutia hodnej xenofóbie zapájajú už aj verejnoprávne médiá ako Česká televízia, tak nastal najvyšší čas biť na poplach. Pretože títo ľudia plní nenávisti. si očividne nebezpečnosť svojho konania neuvedomujú. Paradoxom je to /a možno ani nie/, že nenávisť najhrubšieho zrna voči inému národu dnes šíria práve tí, ktorí majú inak plné ústa rečí o tolerancii, demokracii a slobode.

Vraj sa tu rozliezajú ruské šváby. 1

Česká politická a mediálna scéna skĺzava do zahľadenosti do seba. Česi si nekladú otázky, ktoré by umožnili rekonštruovať udalosti roku 2014. „Ruskí agenti sa nám tu…

Source: Vraj sa tu rozliezajú ruské šváby

1 komentár

  1. Z doteraz ku kauze uvedeného sa súvislosti aj závery ponúkajú. A tiež možné geopolitické dôsledky. V tomto kontexte sa mi ale preto vynára otázka pre zainteresovaných politov nielen v Česku, ale i na Slovensku: Ako treba naložiť s politikmi, ktorí zavlečú svoj štá, či národ do vojny; so všetkými následkami?