Kedy bol skutočný koniec vojny? Prečo sa dodnes handrkujeme, či to bolo ôsmeho alebo deviateho mája? Nuž,, z ideologických príčin. Skutočný koniec bojov  mal rôzne dátumy podľa toho, ako sa posúvala línia frontu. Niektoré kraje boli oslobodené  v apríli, iné v máji. V Česku sa posledné boje viedli dokonca aj 10. 5. Kapitulácia Nemecka bola […]

Source: Deň víťazstva a americká propaganda – ZEM & VEK

Pin It on Pinterest

Share This