V Texase sa právo držať zbraň berie vážne. Druhý dodatok ústavy je základom obrany toho prvého.
Podľa prvého dodatku máte právo na slobodu slova. Aby Vám túto, ale aj iné slobody, nikto nemohol zobrať násilím, máte podľa druhého dodatku právo vlastniť zbraň.
Potom sa môže stať „zázrak,“ keď otec so zbraňou zachráni život syna, ktorého doktori chceli zabiť.

Source: V slobodnej krajine Vám dieťa doktori nemusia zabiť – Slobodný Výber

Pin It on Pinterest

Share This