Skvapalnený zemný plyn nepozná hranice – ani ideológiu

Source: Tvrdá zima prinútila Američanov nakúpiť – ruský plyn – Slobodný Výber