Najväčšie rozumy Európskej únie si už dlhý čas kladú otázku, čo sa to deje s úniou? Ako je možné, že taký úžasný civilizačný projekt sa dostáva do krízy a stráca podporu vlastných občanov?

Zdroj: http://www.noveslovo.sk/c/Obcianska_vojna_v_Europskej_unii_uz_vypukla