Milan Daniel komentuje to, jak členství v alianci NATO pojímají programově české politické strany. Je právě NATO zárukou míru ve světě i pro Česko?

Zdroj: Volit mír prostřednictvím NATO? – !Argument