Ukázka z knihy Oskara Krejčího Geopolitika Ruska, která se věnuje žhavému tématu připojení Krymu k Rusku.

Zdroj: Připojení Krymu k Rusku – !Argument