Súčasný poľnohospodársky a potravinársky priemysel možno už v roku 2027 nedokáže nasýtiť prudko rastúcu ľudskú populáciu.

Zdroj: V roku 2027 už Zem neuživí všetkých ľudí – napalete.sk