Prístup k sociálnym dávkam v Rakúsku by mal byť možný po piatich rokoch pobytu.

Zdroj: KRONEN ZEITUNG: Sebastian Kurz má v úmysle znížiť sociálne dávky pre imigrantov. – KVonline