Rusko-maďarská spolupráca sa prehlbuje vďaka rastu investícií, otváraní nových podnikov a spoločným výrobným iniciatívam.

Zdroj: Putin: Ruské investície v Maďarsku dosiahli 1,27 miliardy eur – napalete.sk