Spojeným štátom sa kráti čas. Za pár rokov nebudú môcť Rusko efektívne ohroziť. Preto je dnes kritická doba, kedy môže pristúpiť k radikálnym krokom a niektoré z nich už spravili

Zdroj: Amerika má na zničenie Ruska už len krátky čas. – KVonline

Pin It on Pinterest

Share This