Jan Schneider rozebral nejnovější americké sankce, jejich vztah k velmocenské „mentalitě“ USA a ptá se, zda je shovívavost ostatních s americkým postupem na místě?

Zdroj: Trojjaké sankce. Další chyba, kterou si Spojené státy velkoryse odpustí? – !Argument