Deklaráciou o zvrchovanosti prejavil slovenský národ prvýkrát záujem žiť v samostatnej krajine, čo sa pretavilo do ústavy prijatej 1. septembra 1992 a do vzniku samostatného štátu 1. januára 1993.

Zdroj: Slovensko si pripomína 25. výročie prijatia Deklarácie o zvrchovanosti – Slovensko – TERAZ.sk