…pracovníci Člověka v tísni vytvorili dezinformáciu a fake news / hoax tým, že spojili niekoľko rôznych reportáží z rôznych médií do jednej reportáže údajne vysielanej v švédskej televízii, aby mohli klamať a očierniť

Zdroj: Ako klame a manipuluje propagátor imigrácie a obhajca multikulturalizmu Člověk v tísni … | Konzervatívny výber